Sint Lucaskerk Venhuizen
 

Welkom op de website van de Sint Lucasparochie


Onze kerk:

Een plek van betekenis, waar we verbonden zijn met elkaar en we dromen en verhalen delen.

 

Op deze site kunt u informatie vinden over de activiteiten en organisatie van onze parochie. U wordt van harte uitgenodigd actief deel te nemen aan onze geloofsgemeenschap. U kunt altijd contact met ons opnemen of eens langskomen in de pastorie.

 

Pinkstergedachte

Pinksteren is openstaan
voor een kracht
die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen
voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.
Is geloven dat
heel gewone mensen
iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen
en alles wat in je is
openzetten voor een droom
die lucht geeft.
Is je vleugels uitslaan
en je mee laten nemen
door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries
over de aarde waait.
Is de kracht van God
in elkaar herkennen
en in zijn Geest
met elkaar verdergaan.

Greet Brokerhof-Van der Waa


 

Vieringenoverzicht

Standaard zijn de vieringen op de volgende momenten in de week.

Zondag 10:00 uur Lucaskerk
Vrijdag 19:00 uur De Bosman

Meer over de vieringen leest u in de Agenda

Klik hier voor het volledige vieringenrooster.

Uitzonderingen op dit overzicht worden hier niet aangekondigd.


Parochiesecretariaat
Westeinde 2
1606 CZ Venhuizen
tel: 0228-541332
mail: info@sintlucasparochie.nl
ANBI/RSIN nr. 2589680


Tarieven Overzicht

Uw privacy is belangrijk. En met persoonlijke gegevens gaan we zorgvuldig om. Mocht uw naam met persoonsgegevens ergens op deze website voorkomen en u stelt dit niet op prijs, wilt u dit dan melden door een email te sturen naar het parochiesecretariaat van de Lucasparochie: info@sintlucasparochie.nl