Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


Vieringen van vrijdag 26 juli t/m 9 augustus 2019

In de maand augustus zijn de vieringen op zondagmorgen 10.00 uur

Vrijdag 9 aug.
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Hanny Knol en Dinie Boonstra  
Kostersgroep: 7 ( dames Boon, van Dulmen, Bot en Vlaar)

Zondag 11 aug.
10.00 uur

Lucaskerk:   Woord en communieviering   m.m.v. Lucaskoor
Voorganger:  Pastor J. Post
Lectrice: Trudy Sjerps
Koster: Paul Bakker
Misdienaars: Karlijn en Anouk
Communie wegbrengen: Mary Obdam

Gebedsintenties

Jan Hooijboer; Bep Laan-Schoutsen; Toon Bakker; voor onze ouders en grootouders Nico de lange en Afra de Lange-Hoffer, zegen over hun kinderen, groot en klein en een jarige dochter;

Vrijdag 16 aug.
19.00 uur

Bosman: Woord en communieviering
Voorgangers: Thea Doodeman en Ria kramer
Lectrice:
Kostersgroep:  1 (dames de Waal, Kok-Laan en Timmer)

Gebedsintenties

Jo Laan-Wijnker en Cor Laan;

Zondag  18 aug.
10.00 uur
Maria Hemelvaart

Lucaskerk:  Woord en communieviering   m.m.v.  Lucaskoor
Voorgangers:  Thea Doodeman en Ria Kramer
Koster: Coen van der Geest
Misdienaars: Yosca en Benthe

Gebedsintenties

Theo en Tiny Deken-Buur en zegen over hun kinderen, klein en achterkleinkinderen; ter nagedachtenis aan Klaas en Annie Laan-Van Dijk en om zegen over hun gezin;  dankbare herinneringen aan overleden ouders Klaas Tol en Vera Tol-Beemster en om zegen over hun kindergezinnen;

Zondag 18 aug.
11.45 uur

Lucaskerk: Doopviering van Jordy Mark Gerard Kok  en Esmee Rosa Goedhart.
Voorganger: Pastor J. Post

Vrijdag 23 aug.
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Arja Kraal en Margriet Boon
Kostersgroep:  2 (dames Kuip, Ruijter, Meilink en Boon-Oud)


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

George Goorsenberg-Karsten
Cor Laan
Joop Haring
Ria van Diepen-Koopman

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


Mededelingen

  • Zondag 25 augustus deurcollecte voor de MIVA.

De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.


POOLSE VIERINGEN IN DE THERESIAKAPEL.
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.


VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zon. 11 aug.
Zon. 18 aug

10.00 uur
10.00 uur

VOP-viering
Woord en communieviering

Groep Bovenkarspel
W.Evers

Lutjebroek

Zat.  10 aug.
Zat. 17 aug.

19.00 uur
19.00 uur

VOP-viering
Woord en communieviering

Groep Bovenkarspel
W. Evers

Grootebroek

Zat. 10 aug.
Zat. 17 aug.

19.00 uur
19.00 uur

VOP-viering
Woord en communieviering

Groep Enkhuizen
Pastor J. Post

Enkhuizen

Zon. 11 aug.
Zon. 18 aug.

10.00 uur
10.00 uur

VOP-viering
Woord en communieviering

Groep Enkhuizen
Pastor J. Post

Hoogkarspel

Zat. 10 aug
Zat  17 aug.

19.00 uur
19.00 uur

Woord en communieviering
VOP-viering

Pastor J. Post
Groep Venhuizen

PKN Venhuizen

Zon. 11 aug.
Zon. 18 aug.

10.00 uur
10.00 uur

Kerkdienst
kerkdienst

Ds. Erkelens
Ds. Camarasa


BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Zon. 25 augustus

Liturgisch Muziekfestival Heiloo
Open van 11.00 – 20.00 uur
Muziek uit het zuiden (Smeltkroes van culturen)
Kaartjes online via
www.liturgischfestival.nl

Kapellaan 146
Heiloo

19 t/m 24 augustus 2019

Zomerreis maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 naar Beauraing
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto,
m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.

Beauraing

25 augustus Beleef Uganda! Martinuskerk Bovenkarspel

14 sept.
11.00 – 16.00 uur

Dagprogramma over Ouder worden in ora et labora perspectief. Met o.a. een lezing door Marinus van den Berg. Info: boeken@abdijkaarsen.nl
De boekwinkel in de abdij van Egmond zijn weer nieuwe interessante boeken te koop.

Abdij in Egmond

Zon. 22 sept.

Westfriese Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood
10.30 uur: Heilige Mis
12.45 uur: Stille aanbidding
13.15 uur: afsluitend Marialof

Heiloo
Hoogeweg 65


naar boven

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.