Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Vieringen

KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN
VRIJDAG
16 FEBRUARI - 1 MAART 2024

De vieringen zijn om de 14 dagen en meestal op zondagmorgen om 10.00 uur.
In het weekend dat er geen viering in de Lucaskerk is, bent u welkom op vrijdagavond om 19.00 uur bij de viering in de Bosman.
Of in de weekendviering in Hoogkarspel of een andere regioparochie.

Vrijdag 16 febr.
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorganger: ds. M. Camarasa en Dinie Boonstra
Kostersgroep: 4
Muzikale begeleiding: Frank Hilberink

Zondag 18 febr.
10.00 uur

Lucaskerk:  Eucharistieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: pastoor A. Geria
Lector:  Jaap Boon
Koster: Coen v/d Geest
Misdienaars: Mats en Marie

Gebedsintenties

Toon en Corrie Bakker-Vriend; Piet en Agatha Boon-Vriend en kleinzoon Pieter; Joop en Tiny Doodeman-Botman; Vera Nan; Gerard Redeker; Jo en Meindert Vriend-van Baar;

Vrijdag 23 febr.
19.00 uur

Bosman: Eucharistieviering
Voorganger: pastor W. Zürlohe
Lector: Dinie Boonstra
Kostersgroep: 5
Muzikale begeleiding:  Mirjam Guichelaar

Zondag 25 febr.
10.00 uur

Laurentiuskerk HOOGKARSPEL
Voorganger: pastor J. Post

Vrijdag 1 maart
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorganger: Thea van Beek en Dinie Boonstra
Kostersgroep: 5
Muzikale begeleiding: Adri v/d MarelWij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.
We noemen met name: Ank Hooijboer, Vera Boon,Tiny Konijn-Blaauw en Martha Timmer-Bakker
We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.

In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen.
Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.

Vera Boon
Tiny Konijn-Blaauw
Martha Timmer-Bakker
Gon Hansen-Schaper
Christien Bregman-Deken


Mededelingen:

  • Koffie drinken, ook in het nieuwe jaar 2024
    De parochieraad schenkt weer koffie na de viering op zondag 4 februari.

 


Hulp nodig bij het zoeken naar www.kerkdienstgemist.nl  op uw computer, dan kunt u bellen naar de volgende leden van de parochieraad: Pauline Boon 0228-543165, Vedrana Langedijk 0228-543516, Monique Molenaar 0228-543099. Eventueel uw familie of buren of vrienden.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

Degenen die met ons mee vieren via Kerkdienstgemist  kunnen zich aansluiten bij deze collecte door een bijdrage in de pastoriebrievenbus of overmaken naar de Lucasparochie.
Lucasparochie NL 80 RABO 0121207250 onder vermelding van collecte. Alvast reuze bedankt.


Welkom in één van de kerken

zie ook onze regiowebsite

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Datum

Tijd

Plaats

Viering

Voorganger

Zon. 18 feb.

10.00 uur

Bovenkarspel
Lutjebroek
Venhuizen

VOP-viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Groep Bovenkarspel
Kapelaan P.Piets
Pastoor A.Geria

Zon. 25 feb.

10.00 uur

Enkhuizen
Grootebroek
Hoogkarspel

VOP-viering
Eucharistieviering
Woord en communieviering

Groep Enkhuizen
Kapelaan W.Zürlohe
Diaken J.Post

 


VIERINGEN IN DE PKN-KERK VENHUIZEN

Zon. 18 feb.

10.00 uur

Venhuizen

Heilig Avondmaal

Ds.M.Camarasa

Zon. 25 feb.

10.00 uur

Venhuizen

Kerkdienst

Ds.M.Camarasa

 


Elke 1e  zondag van de maand in de Nicolaaskerk van Lutjebroek: Aanbidding van het Allerheiligste

Zondag 3 maart 2024

Eucharistie uitstelling van de
monstrans met het allerheiligste.

Ervaar in de stilte van de kerk de aanwezigheid van onze Heer.
Kerk open van 16:00 uur tot 17:00 uur.

Kom en ga zoals het u zelf past.

naar boven


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Westwoud
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

R.K. Kerk St Martinus
Dr. Nuijensstraat 80,  1617 KD  WESTWOUD

Pastoor K. Kicka SChr. is de pastoor van de Poolse Parochie.
Kontakt: Polska Parafia Amsterdam

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl

naar boven


parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe een keer permaand.