Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Werkgroep 1e Communie


Contactpersoon: Mirjam Boonstra (0228-750393)


Het is plezierig te ervaren dat elk jaar weer, veel kinderen zich opgeven om hun eerste Communie te doen. De Lucasparochie vindt het erg belangrijk dat er ter voorbereiding tot deze eerste Communie goed wordt samengewerkt door de ouders/verzorgers, de school en de parochie zelf. De werkgroep ondersteunt hen om zowel de voorbereiding als de viering tot een groot feest te maken.

Als we zeggen ondersteuning dan moet u denken aan:

 • Ouders helpen bij het samenstellen van de presentatieviering en van de eerste heilige communieviering;
 • Ouders en kinderen helpen bij de versiering van de kerk;
  Voorbereiden van kinderbijeenkomsten;
 • Het kiezen en begeleiden van een project ter voorbereiding. Hierin wordt veel uitleg gegeven over het waardevolle van het leven en het belang en plezier van het bij een kerk horen.

1e communie 2020

 

Beste ouders/verzorgers van  _____________________________

Volgens onze gegevens van het parochiesecretariaat komt uw kind in aanmerking voor zijn Eerste Heilige Communie. Dit is één van de hoogtepunten in de parochie. Een feestelijk gebeuren voor de kinderen en de ouders, de familieleden, maar zeker ook voor de kerkgemeenschap. Er is dan weer een groep kinderen, die volledig mee mag doen in de kerk en mag breken en delen in de geest van Jezus.

Het feest van de eerste Heilige Communie voor uw kind zal plaats vinden op
Zondag 19 april 2020. (onder voorbehoud)

Willen we er een mooi en zinvol feest van maken, dan is een goede voorbereiding nodig. We willen dat doen in samenwerking met u, omdat u als ouders op de eerste plaats verantwoordelijk bent voor de gelovige opvoeding van uw kind. Zonder uw goede medewerking heeft eerste h. communie geen zin.

Als kerkgemeenschap willen wij helpen om deze voorbereiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarom nodigen wij u van harte uit om op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur aanwezig te zijn bij de eerste informatieavond in de pastorie.

Aan de orde zullen komen:

 • Betekenis van de communie. Wat is daarvan duidelijk te maken aan onze kinderen?
 • Op welke wijze kunnen we de voorbereiding plaats laten vinden?
 • Het Eerste Communieboek.

Om de avond goed voor te kunnen bereiden willen wij graag uw opgave liefst via de mail ontvangen met onderstaande gegevens vóór dinsdag 12 november naar mirjam_boonstra@hotmail.com
Of onderstaand strookje in de brievenbus van de pastorie, Westeinde 2.

Namens de werkgroep Eerste Communie:
Mirjam Boonstra (0228-750393)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ons kind, dat eerste communie zal gaan doen, heet:
 • Geb. datum:
 • Adres:
 • Postcode:
 • Telefoon:
 • Emailadres van één van de ouders(graag in drukletters):

Op de ouderavond komt één ouder / beide ouders:
Mocht u echt niet op deze ouderavond aanwezig kunnen zijn, laat ons dat weten

Zit uw kind nog niet in groep 4 laat ons dit ook weten!

 

1e communie

19 mei 2019 1e communie viering

PALMPASENSTOKKEN MAKEN