Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Contact


Parochiesecretariaat

Westeinde 2
1606 CZ Venhuizen
tel: 0228-541332
email:

Voor Kerkbalans/gezinsbijdrage 
NL 80 RABO 0121207293 t.n.v. Lucasparochie

Voor alle andere betalingen, giften, acties  
NL 77 RABO 0121207250 t.n.v. Lucasparochie, onder vermelding van ………

Klik hier voor informatie over ANBI/RSIN nr. 2589680OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIAAT
Op de pastorie is op de maandagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur iemand aanwezig voor het parochiesecretariaat. .

Een email sturen is ook een mogelijkheid of doe een briefje in de brievenbus. Bel eventueel met Dinie Boonstra op 0228-542343.

Ook op andere dagen is er regelmatig iemand aanwezig, maar het is dan beter eerst even te bellen. Is er op dat moment niemand aanwezig, dan staat het antwoordapparaat aan. U kunt een boodschap inspreken en wij proberen u zo spoedig mogelijk terug te bellen. 

Pastor Jules Post heeft de zorg over 3 parochies. Hij probeert elke maandagmiddag in Venhuizen op de pastorie te zijn. Heeft u hem echt nodig dan kunt u hem bellen of een email sturen voor een afspraak.

HANDIGE TELEFOONNUMMERS:

Pastor Jules Post 06-37406247
jjm.post@hotmail.com

alléén, indien nodig, bij pastorale zorg
Vedrana Langedijk 0228-543170

opgave doopgesprek

Dinie Boonstra-Baarslag

0228-542343 Medewerker parochiesecretariaat
     
Wilt u een contactpersoon spreken, die niet vermeld staat op de website, kunt u altijd even contact opnemen met het parochiesecretariaat.
 


ADRESWIJZIGINGEN
Graag ontvangen wij uw adreswijziging op het parochiesecretariaat. 

GEBEDSINTENTIES
U kunt uw gebedsintenties schriftelijk opgeven bij het secretariaat; de kosten per gebedsintentie bedragen €10,-. Graag dit bedrag bijsluiten bij de gebedsintentie.
Gelieve de gebedsintenties in te dienen bij de pastorie voor maandagmorgen 12.00 uur.
(Op de envelop vermelden: gebedsintenties). De brievenbus in de zijdeur!

DATA HUWELIJK, DOOP OF JUBILEUM
Via het parochiesecretariaat kunt u huwelijks­, doop-, jubileumdata enz. opgeven/doorgeven.
In verband met het samenstellen van het vieringenrooster is het erg prettig als u een door u geplande datum zo spoedig mogelijk doorgeeft.

VERGADERRUIMTE
Werkgroepen die willen vergaderen op de pastorie doen dit altijd in overleg met het parochiesecretariaat. Daar kan worden bekeken of er een vergaderruimte beschikbaar is.

AVG (Algemene Gegevens Verordening)
Informatie over de AVG en de R.K. Kerk vindt u op de website www.rkkerk.nl/avg

 

PASTORESTEAM IN DE REGIO
Pastor Andrea Geria, 06-26788605, geriaandrea85@gmail.com
Diaken Jules Post, 06-37406247 , jjm.post@hotmail.com
Kapelaan Wim Zürlohe, 06-55816434, w.zurlohe@quicknet.nl
Kapelaan Peter Piets,  06 – 57 91 87 46 , lambertusz95@gmail.com
Pastoor Samuel Marcantognini uit Hoorn is de voorzitter van dit pastoresteam.

naar boven

 

 

 

 

contact