Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Doop


Contactpersonen: Vedrana Langedijk (0228-543170) en Veronique Ligthart-Vriend
email: doopgroep@sintlucasparochie.nl


Een dopeling!

Bij de geboorte wordt een kind opgenomen in de kring van het gezin en de familie.
Bij het doopsel wordt die kring groter, het kind wordt lid van de parochie en van die grote christelijke familie wereldwijd. 
Onze doopgroep staat u graag bij in de voorbereiding van dit bijzondere moment. 

Als u uw kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met de doopgroep via bovenstaand emailadres. Wij vinden ook leuk als u dan een geboortekaartje meestuurt!  Een geboortekaartje posten aan het secretariaat op Westeinde 2 volstaat ook. Dan nemen wij contact met u op.

Graag komt de doopgroep even kennis maken met de dopeling en u als ouders. Tevens zullen wij dan wat praktische informatie geven ter voorbereiding van het doopgesprek en de doopviering.
Vanuit de Parochie Sint Lucas krijgt u een doopkaars aangeboden.
De doopviering kan een aparte viering zijn, maar ook geïntegreerd worden in een reguliere viering.
Voor de doopviering kunt u de standaard boekjes gebruiken. Maar natuurlijk is het persoonlijker om een eigen viering samen te stellen. De doopgroep kan u voorzien van voorbeeldboekjes.

Nadat u heeft kennisgemaakt met de doopgroep, zal deze contact opnemen met de dienstdoende voorganger en gezamenlijk zullen zij met u een datum vaststellen voor de doop en een doopgesprek inplannen.
Tijdens het doopgesprek worden een aantal vragen gesteld aan u en zullen we een en ander toelichten. Ook zijn wij dan beschikbaar om vragen van de ouders te beantwoorden.

Vervolgens zal de doopgroep de doopdatum aanmelden bij het secretariaat zodat een ieder op de hoogte is van het feit dat er een dopeling is.

Er zijn geen kosten verbonden aan het dopen. Wel mogen ouders een vrijwillige bijdrage doen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande tekst kunt u altijd contact met ons opnemen!  

 

Met vriendelijke groet,

 

Vedrana & Veronique

Doopgroep Parochie Sint Lucas


Doopgesprek:
Er wordt een afspraak gemaakt in overleg met de ouders.