Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Beste medeparochianen,

TOEKOMST IN EEN NIEUW PERSPECTIEF
Wat zijn de gemaakte stappen in het regioproces?
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de toekomstvisie voor onze regio af te ronden en te bespreken, om het stuk vervolgens naar het bisdom te sturen.

In de parochiebestuursvergadering van 12 december bleek dat er meer ruimte en tijd door het bisdom werd gegeven. Ook werd er geluisterd naar de kritische geluiden van de parochies. Dit leidde tot een voorstel naar het bisdom waar de St. Martinusparochie als centrale kerk werd aangewezen. Bij de andere vijf kerken van de regio is het voorstel om vinger aan de pols te houden om na te gaan in hoeverre het nog verantwoord is om de kerk langer open te houden.

In navolging hiervan was er 16 januari jl een bijeenkomst met het parochiebestuur van de regio en de vertegenwoordigers van de parochieraden van de parochies van Westfriesland en vertegenwoordigers van de werkgroepen “Samen op Weg” uit Hoogkarspel en “SamenKerkgroep” uit Enkhuizen.
Doel van de bijeenkomst was toelichting op de toekomstvisie “Geloof in een nieuw perspectief!’ en de vragen die er leven te beantwoorden.
Het werd een vruchtbare avond, waarin zorgen, bedreigingen, maar ook kansen besproken werden.
30 januari jl is het bestuur van de regio tot een gezamenlijke conclusie gekomen en is het document naar het bisdom gestuurd met de vraag de toekomstvisie mondeling aan het bisdom toe te lichten.
Het wachten is op de uitnodiging. De uiteindelijke beslissing ligt in handen van het bisdom.

Het parochiebestuur van de regio wil zich de komende maanden focussen op de parochiegemeenschap en niet de stenen.

Vervolgstappen zoals:

  • samenwerking tussen de parochies versterken
  • opzetten van een centraal parochiesecretariaat
  • opzetten van één regioblad
  • Vorming van werkgroepen voor de voorbereiding van één viering voor de 1e heilige communie en één viering voor het toedienen van het vormsel.
  • Opzetten van een werkgroep jongeren
  • Vormen van centraal ondersteuningspunt met onder andere als taak het ondersteunen van activiteiten binnen de regio.

Alle notulen van de PB-vergaderingen en de bijeenkomst van 16 januari jl. zijn terug te lezen op de regiowebsite: https://www.parochieswestfrieslandzo.nl/W-F-Z-O/notulen overleg pb regio

naar boven


Vieringenrooster  voor maart tot en met augustus 2024

Op de achterkant van de Uitkijk vindt u het vieringenrooster voor de komende tijd.
U zult zien dat het rooster nog niet helemaal compleet is. We hopen dat zo spoedig mogelijk in te vullen.
De ervaring is ook dat er tijdens zo’n periode er ook af en toe wijzigingen zijn door omstandigheden. Deze wijzigingen kunt u vinden in de Uitkijk bij de vieringen en ook op de website van de Lucasparochie.
Hemelvaart en Palmzondag vieren we op vrijdagavond in de Bosman. En daar bent u van harte welkom. Natuurlijk kunt u ook in een andere parochie kerkdiensten bezoeken, als er is Venhuizen geen kerkdienst is.
Monique en Dinie


 OPROEP

We zijn nog op zoek naar iemand uit de parochie, die wil helpen bij het oecumenisch avond gebed in de Bosman.

Je krijgt hulp bij de voorbereiding en uitvoering.

Je mag mij bellen voor inlichtingen, aanmelden, Dinie Boonstra: 0228-542343

naar boven


Stille Omgang West-Friesland

De Stille Omgang in 2024 heeft plaats in de nacht van 16 op 17 maart 2024.

Intentie:
Dit jaar is de intentie: “Pelgrims van hoop, biddend voor vrede”

Organisatie
De vertrektijd voor deelnemers, die mee willen rijden met de bus is afhankelijk van de opstapplaats. Vanaf 18.00 uur gaan de bussen uit Venhuizen langs verschillende dorpskernen met een opstapplaats richting Amsterdam.
De kosten zijn € 20,,- te voldoen bij het instappen van de bus.

De Heilige Mis is om 20.00 uur in de St. Nicolaaskerk (tegenover het Centraal Station)
Hoofdcelebrant tijdens de viering is Aartsbisschop Mgr. Eijk 
Een koor zal de gezangen verzorgen.

Daarna wordt in stilte de Stille Omgang gelopen.
Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes in de Engelse kerk aan het Begijnhof

Opgave kan gedaan worden voor  9 maart 2024.

Voor de Lucas parochie, Franciscus Xaveriusparochie, Martinusparochie
Contactpersoon : Wim Zürlohe 0228-543287  06-55816434  email: w.zurlohe@quicknet.nl

Voor de Johannes de Doper parochie, LaurentiusParochie en de Nicolaasparochie
Contactpersoon: Gerard Broersen  06-51835615 email: gmj.broersen@quicknet.nl

Voor Westwoud, Oosterblokker, Wester Blokker , Zwaag en Hoorn
Contactpersoon : Cees Temme 0229-215486

Ga eens een  keer met ons mee op de stille pelgrimstocht.

Bus opstapplaats en de tijd zal worden medegedeeld bij aanmelding

naar boven


Parochie-kavels voor de Gemeenschapsveiling op
9 en 16 maart 2024

De parochie biedt 5 kavels aan in de gemeenschapsveiling.

In Wijdenes: 2 keer een workshop voor 2 personen Paasbloemschikken.
In Venhuizen: 2 keer een workshop voor 2 personen Paasbloemschikken
                    de Paaskaars van 2023 uit de Lucaskerk

De volledige opbrengst van deze 5 kavels(koopjes) komt ten goede aan de Lucasparochie.
Door deze kavels te kopen steunt u de Lucasparochie en krijgt u ook nog muntjes, die u kunt besteden aan de Lucasparochie of een andere vereniging.

Gemeenschapsveiling voor u, door u, steun voor onze dorpen met al haar activiteiten.


PAASWORKSHOP BLOEMSCHIKKEN

onder leiding van Verona en Atie Boon
voor 2 personen
op 21 maart 2024, aanvang 19.30 uur in de Lucaskerk

naar boven


Zieken Triduüm

Drie dagen vol warmte, liefde, saamhorigheid en aandacht voor elkaar. Dat is waar het bij het Zwaags Triduüm om draait!

Heeft u behoefte aan en/of interesse in een ontspannen en religieus programma, een luisterend oor, een hapje en een drankje, dan willen wij u dat aanbieden.

Onafhankelijk wat of waar u in gelooft; u bent van harte welkom!

Dit jaar bestaan we 85 jaar en zullen we als bijzonder ontspanningsprogramma onderdeel een landelijk bekende gast ontvangen.

Uw contactpersoon kan u nader informeren over de inhoud van deze drie dagen en het vervoer naar de St. Martinuskerk in Zwaag.

Wij kijken uit naar uw komst!

Contactpersonen:
Christa Bakker  0228-59 68 10
Marlies van der Geest  0228-32 48 31

 

naar boven


Uit de pen van paster A. Geria

Beste medeparochianen,

U zult de volgende uitdrukking zeker wel kennen: ‘in zak en as zitten’. Deze uitdrukking, die ontleend is aan de bijbel, geeft aan dat een persoon diep in de put zit of de moed geheel heeft verloren. Iedereen kent vast wel de twee bekende verhalen uit het Oude Testament.
De ene is Jozef, de zoon van Jacob, die door de jaloezie van zijn broers in een put werd gegooid en later werd verkocht door zijn broers aan handelaren die van plan waren naar Egypte te gaan.
Daar werkte Jozef en werd hij zo de tweede belangrijkste en machtigste persoon van Egypte. Dankzij hem worden zijn familie en de Egyptenaren gered van een verschrikkelijk hongersnood.

De tweede verhaal is van de profeet Jona, door God gestuurd om de bewoners van Ninive tot bekering te roepen. Ninive was de hoofdstad van de Assyrische rijk en had wel een slechte naam onder de Israëlieten. Jona uiteindelijk gehoorzamend aan wat God hem beveelt en roept de Ninivieten tot bekering. Alle bewoners van de stad rouwen om hun slechte daden en van groot tot kleine dragen ze boetekleding. Aan het einde wordt Ninive dan toch gespaard.
Van de twee bovengenoemde verhalen uit de Oude Testament kunnen wij een les leren: namelijk, laten wij een beetje ons eigen leven en bezigheden loslaten en ons richten tot wat belangrijk en wezenlijk is.
Door omstandigheden en problemen voelen wij ons misschien net als Jozef, in een put gegooid, of als de bewoners van Ninive die rouwen en klagen over wat zij verkeerd hebben gedaan, of ook het tegenovergestelde, ik hoef dit helemaal niet … laten wij niet oppervlakkig leven, het zijn rumoerige en zorgelijke tijden.

Op 14 februari vieren wij Aswoensdag en beginnen wij de veertigdagentijd. Het is een tijd van vasten en bezinning. Als wij het over vasten hebben, denken wij dat het om het minder eten gaat. Natuurlijk kunnen jonge mensen een kleine opoffering maken en bijvoorbeeld geen lekkernijen eten tijdens deze periode. Maar vasten gaat ook om bijvoorbeeld geen televisiekijken of minder Netflix kijken, of minder sociaal media te gebruiken. Dat zijn voor enkelen mensen misschien stomme dingen, maar voor anderen die graag televisiekijken of graag ‘s avonds een film willen kijken, zou het heel moeilijk zijn. Dat betekent vasten: afstand doen van iets dat wij heel graag zouden willen doen.
Bezinning is ook een moment waar wij ons hoofd leeg kunnen maken en in de stilte de stem van God kunnen horen die ons uitnodigt naar het paasfeest te verlangen.

Ik denk dat wij allemaal, jong en oud, een periode van vasten en bezinning verdienen in deze rumoerige tijd waarin wij ons soms onderdruk voelen staan en ons zorgen maken.
Laat het veertigdagentijd worden, dat wij na deze vastentijd naar de Verrezen Jezus kunnen kijken die ons door zijn lijden en dood heeft verlost. De Verrijzenis is een historische gebeurtenis, wel gebeurd maar wetenschappelijk niet te verklaren. Hoe kan iemand uit de doden opstaan? Dat is dus ons geloof: een sprong naar het onbekende, net al Jozef en de Ninivieten. Geloven dat het goed komt …… wetend dat het God zelf is die de mensheid leidt naar een eeuwige en gelukkige ontmoeting met Hem.

Ik wens u allen een mooie en onvergetelijk veertigdagentijd toe.

Pastoor Andrea

 

naar boven


 

Driebankoor brengt i.s.m. het Rijnstreekkoor

The Crucifixion van John Stainer

Het Driebankoor uit Venhuizen organiseert op 24 maart 2024 om 15:00 uur in de Lucaskerk, Westeinde 2 te Venhuizen samen met het Rijnstreekkoor uit Katwijk een uniek Passieconcert met The Crucifixion van componist John Stainer. Het concert wordt uitgevoerd door een circa 130 personen tellend groot koor. 

De uitvoering van The Crucifixion is geïnspireerd door het lijden en sterven van Jezus Christus en begint op het moment dat de hoofdpersoon met zijn gevolg bij de Bijbelse hof van Gethsemane aankomt. Er volgt een slapeloze nacht, verraad en arrestatie. De gebeurtenissen worden in ontroerende, maar ook felle gezongen teksten en liederen met passie ten gehore gebracht door koor, solisten en musici. Laat u zich door deze roerige tijd van emotie, smart maar ook hoop meevoeren.

Voorafgaande aan The Crucifixion brengt het koor o.a. roerend mooie stukken zoals Via Dolorosa van Billy Sprague, A Shadow Fell On Sharon's Rose en Come To The Cross, beide van componist J.M. Martin. 

Het koor wordt solistisch ondersteund door tenor Jacob Schenk en bas/bariton Jaap Kramer en muzikaal door Aarnoud de Groen op het orgel en Jan Lenselink aan de vleugel.

Het geheel staat onder de bezielende leiding van dirigent Jan Verhoef.


Wilt u dit bijzondere concert meebeleven dan kunt u kaarten ad
€ 15,00 incl. consumptie bestellen via website
www.driebankoor.nl

naar boven


Uitnodiging: Avond van de Martelaren.

U bent welkom op de Avond van de Martelaren. Die zal dit jaar al in het begin van de Vastentijd plaatsvinden, op 23 februari, in de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam De kerk is tegenover het Centraal Station.
Vanaf 19.00 uur komen we samen om tijdens de Eucharistieviering en aansluitend de kruisweg te bidden voor wie in 2023 zijn gedood om hun geloof in Christus. Een mooie avond van gebed waarbij ook uw aanwezigheid telt!

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom ?
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Doop

Huwelijk

Overleden