Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Organisatie


Parochieraad

Jan Vriend Voorzitter;
tevens lid regiobestuur

voorzitter@sintlucasparochie.nl 0228-542728 ’t Nieuwe Eilant 1 Venhuizen
Peter Hofland Penningmeester penningmeester@sintlucasparochie.nl   De Stad Riga 21 Venhuizen

Paulien Boon-Ruijter

Lid/notulist

pauline@sintlucasparochie.nl
 
Westerkerkweg 64A Venhuizen

Martine Groot-Rood

Liturgie/catechese

martine@sintlucasparochie.nl
 
De Jagtman 7 Venhuizen

Monique Molenaar-v.Dulmen

Liturgie/catechese

monique@sintlucasparochie.nl
 
Westerkerkweg 33 Venhuizen

Vedrana Langedijk

Liturgie/cathechese

vedrana@sintlucasparochie.nl
 
Westerkerkweg 56 Venhuizen
Piet Kok Kerkhof primakok@quicknet.nl 06-29465558  
Parochiesecretariaat MOV-groep info@sintlucasparochie.nl  

VRIJWILLIGERS in allerlei werkgroepen
De Lucasparochie is heel blij en dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers.
Met nieuwe vrijwilligers wordt een intakegesprek gevoerd. Als het vrijwilligerswerk binnen de parochie inhoudt dat er met kwetsbare personen wordt gewerkt, dan dient de vrijwilliger in het bezit te zijn van een VOG. De Lucasparochie kan deze VOG aanvragen.

Bereikbaarheid parochiesecretariaat.
Op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur zit Dinie Boonstra op het parochiesecretariaat in de pastorie. Telefoon 0228- 541332.  Indien nodig mag u haar ook thuis bellen 0228-542343. Email Lucasparochie: info@sintlucasparochie.nl  of diniebaarslag@hotmail.com

De parochieraad van de St. Lucasparochie streeft er naar dat zoveel mogelijk parochianen actief bijdragen aan het vitaal houden van onze parochie. Tevens spant de parochieraad zich er voor in dat de inhoudelijke taakvelden van de parochie (catechese, liturgie, kerk en samenleving en gemeenschapsopbouw) zo goed mogelijk worden uitgevoerd en dat er samenhang bestaat tussen alle activiteiten in onze parochie.

Pastoresteam van onze regio

Pastor Andrea Geria, 06-26788605, geriaandrea85@gmail.com
Diaken Jules Post, 06-37406247, jjm.post@hotmail.com
Kapelaan Wim Zürlohe, 06-55816434, w.zurlohe@quicknet.nl
Kapelaan Peter Piets,  06-57 91 87 46, lambertusz95@gmail.com
Pastoor Samuel Marcantognini uit Hoorn is de voorzitter van dit pastoresteam.
De St. Lucasparochie werkt nauw samen met de R.K. parochies in Hoogkarspel, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek en Enkhuizen en vormen sinds 1 juli 2014 een personele unie (PU).

Het bestuur van de Personele  Unie bestaat uit vertegenwoordiging van de verschillende parochies in de persoon van.
 

Leden Regiobestuur ParochiesWestFrieslandZO.

  

  

parochie:

Vicevoorzitter

dhr. G.C.M. Lakeman (Gerard)

Hoogkarspel

Secretaris

Mw. A.M.H. Brieffies-Hendrikx (Anne-Marie)

Lutjebroek

Penningmeester 

mw. M.J. Schooneman-Neuvel (Marian)

Bovenkarspel 

Bestuurslid

dhr. J.C.M. Molenaar (Hans)

Enkhuizen

Bestuurslid

dhr. A.J. Deen (Ton)

Grootebroek

Bestuurslid

Dhr. J.P.J.M. Vriend (Jan)

Venhuizen

 Het bestuur komt ongeveer één keer in de maand bijeen.

Link naar Regio WestfrieslandZO


Voorgangers uitvaart

Pastoor Andrea Geria en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

Pastoor Andrea Geria gaat voor bij de uitvaarten op woensdag en donderdag.
Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.

Ziekenzegen kan door alle pastores gegeven worden echter ziekenzalving alleen door pastoor Andrea en kapelaan Peter Piets.

Telefoonnummers

Pastoor Andrea Geria 06 – 26788605
Diaken Jules Post 06 – 37406247
Parochie Lutjebroek koster Chris Oud 06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel Gerdien Appelman 0228 – 561576
Parochie Venhuizen Mary Vriend 0228 – 542728 (06 – 10221060)

Kapelaan Peter Piets en kapelaan Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
  • Kapelaan Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag

Telefoonnummers

Kapelaan Peter Piets 06 – 57918746
Kapelaan Wim Zürlohe 06-55816434
Parochie Grootebroek Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren 06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen koster Simon Oud  0228 – 317115  of
Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 22918712