Sint Lucaskerk Sint Lucas Parochie Theresia van Lisieux kapel

Vormselgroep


Contactpersoon: Vedrana Langedijk | vedrana.langedijk56@gmail.coml | 06 - 50466932

VormselgroepZO vormsel2024@outlook.nl


Voor het vormsel worden de kinderen uitgenodigd die in het geldende jaar 13 jaar worden. Zij worden persoonlijk gevraagd om deel te nemen aan de voorbereidingen voor het vormsel.

Eerst komen de ouders bij elkaar voor een algemene informatieavond.

De voorbereiding bestaat uit 6 bijeenkomsten en worden grotendeels door de ouders vorm gegeven aan de hand van verschillende thema’s. Er worden diverse spelvormen toegepast. De vormelingen kunnen aan de hand van verhalen uit het leven, zelf ontdekken wie ze zijn en hoe ze in het leven willen staan. Ze leren hoe ze vorm kunnen geven aan hun leven en dat ook te doen vanuit hun geloof. Het zijn gezellige avonden met een drankje en iets lekkers.

 De kinderen worden ook uitgenodigd om in de praktijk vorm te geven aan leven met en voor elkaar. Als afsluiting van het project hebben zij bijvoorbeeld in de afgelopen jaren onder leiding gekookt voor 'ouderen' waarvoor de vormelingen zelf iemand uitnodigden. Daarnaast is er in het voorjaar de 'Bavodag' in de kathedraal in Haarlem waar we samen naar toe gaan.

De laatste jaren wordt het vormsel samen met de parochie in Hoogkarspel gedaan en worden de voorbereidingsavonden wisselend in Hoogkarspel en Venhuizen gehouden.


SAMEN VERDER

Vormsel-traject “Samen verder “is weer begonnen

Op 11 januari zijn we met 14 jongeren uit Enkhuizen Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen bij elkaar gekomen om te starten met de voorbereidingen voor het Vormsel.
Elke bijeenkomst is er een andere thema. Deze wordt voorbereid door twee ouders en begeleiders, zodat we samen verder op weg gaan naar het Vormsel.
De ene keer komen we samen in de kerk van Venhuizen en de andere keer in de kerk van Hoogkarspel en daarna Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek.

De eerste avond van het vormsel traject had thema ’ ’Wie ben ik?’’
Deze avond stond in het teken van kennismaking.
Er werd een verhaal voorgelezen “Mee naar Jeruzalem”. Wat wil dit verhaal ons zeggen?
Wij horen over Jezus, die 12 jaar wordt en voor het eerst meegaat naar de kerk.
Wij hebben ook over keuzes maken gesproken, omdat onze kinderen nu zelf 12/13 zijn, moeten ze begrijpen dat ze zelf keuzes mogen maken, keuzes die van invloed zijn op hun verdere leven, ook de keuze om gevormd te worden is een eigen keuze.
Daarna hebben we over 7 sacramenten gesproken. De 7 momenten in je leven dat de kerk belangrijk voor je kan zijn. Pastor Andrea heeft aan de kinderen verteld waarom hij een priester is geworden,
Daarna worden de vormelingen gevraagd een kronkelweg te maken van geboorte tot…(nu) en de momenten doop, communie…erbij te schrijven, ook belangrijke momenten buiten de kerk voor het eerste naar school, alles wat indruk heeft op ze gemaakt kunnen erbij.
Het was een leuke avond.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Eerste avond.
De 1e avond van de vormselvoorbereiding was dit keer in Venhuizen.
14 jongeren kwamen  bij elkaar waarvan de meesten elkaar niet kenden. Samen met elkaar gebeden en daarna een voorstel rondje gedaan. De jongeren hebben ook geluisterd naar een verhaal over cijfers: belangrijke cijfers die te maken hebben met het geloof.
Pastoor Andrea en pastoor Wim waren ook aanwezig.

"Wie ben ik " hebben we ook gespeeld.
Sommige beroepen hadden de jongeren zo geraden. Sommige ook niet. Een aantal beroepen die ze moesten raden: pastoor, docent, kapper, piloot, etc.
Wat hebben we gelachen met elkaar.

Groetjes Mirjam, moeder van Hester 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

25-1-2024 Vormselavond in Hoogkarspel
De tweede avond van het vormingsproces had als thema “Mensen die ons vormen”. Er werd daarbij via verschillende spelvormen duidelijk gemaakt dat delen, samenwerken en contact met elkaar heel belangrijk is. Maar hoe doe je dit dan?

De M&M en de limonade stonden voor ons klaar en 19.00 uur konden we beginnen. Na de inleiding van Nico stak kapelaan Peter Piets een kaars op en deed het opening gebed. Daarna  een kleine terugblik op eerste avond gevolgd door het verhaal van de vijf broden en twee vissen voorgelezen door de vader Peter van Wiebe. Wat kan dit (wonder) verhaal ons zeggen?

 Hierna volgde wat samenwerk opdrachten, o.a. een menselijke piramide bouwen. Onder bezielende leiding van Karin lukte het ons in tweede instantie om met alle vormelingen het bouwwerk te voltooien. Dit was erg spannend en leuk maar niet gemakkelijk. Wie neemt het initiatief, wie heeft een plan en wie durft het aan? Later werd ons verteld dat dit ook de kerk/ parochie symboliseert, we zijn een kwetsbaar bouwwerk waar we iedereen nodig hebben en belangrijk is. Dit kwam nog extra tot uiting in geheime doos met de spiegel erin waarin we het “belangrijkste” onderdeel van de kerk zagen. Rara wie of wat zagen we?
In de kleine pauze kregen we opnieuw limonade en een heerlijke Kanjerstroopwafel waarna Karin het Pinksterverhaal voorlas en besprak.

Daarna ging het over contact maken met elkaar en met God. Dit kan op allerlei manieren en bidden is hier een belangrijk onderdeel in. We mochten het officiële Onze Vader dat in ons meer begrijpelijke taal was verwoord de regels in goede volgorde liggen.

Daarna kregen we van de Magdalena de moeder van Krystian en Paulina een tegeltje waarop we konden aangeven wie en waarom we iemand bewonderde, en wat voor eigenschappen we ook graag zelf wilden hebben.
Om 20.30 uur sloot Kapelaan Peter Piets de avond weer af.

Het is een leuke en leerzame avond geweest

Vormselvoorbereiding, start in januari 2024

Jongeren van de eerste en tweede klas middelbare school kunnen zich opgeven voor het Vormseltraject. Vormselvoorbereiding met contacten van leeftijdsgenoten en leuke activiteiten. De keuze voor het vormsel zelf hoeft pas later worden gemaakt.


Wil je meer weten: dan kun jij of je ouders contact opnemen met Vedrana Langedijk 06-50466932, vedrana@sintlucasparochie.nl of vedrana.langedijk56@gmail.com